Foto och Film

Du får en gedigen praktisk och teoretisk utbildning inom foto och film. Att arbeta i projektform och mot riktiga uppdragsgivare och gallerier gör utbildningen professionell och verklighetsnära.

Berättandet står i centrum i arbetet med bilden som uttrycksmedel inom olika genrer t ex dokumentär, bildjournalistik och reklam. Kreativitet är viktigt och du har möjlighet att själv forma din utbildning efter dina egna idéer.

Vi sätter berättandet i centrum med olika uttrycksmedel inom foto och film. I den rörliga bildens värld tar man hjälp av dramaturgi, ljud och ljus för att skapa kortfilmer, tv-program, reklam- och dokumentärfilmer. Inom stillbilden tränar vi upp förmågor som bildseende, komposition och presentationsteknik.

Vi har en stor fotostudio med professionell studioutrustning och en välutrustad filmstudio för inspelning och för produktion av tv-program och animationer. Skolan tillhandahåller all utrustning inom foto och film även för arbete utanför den schemalagda tiden.

 

studion_3746