Foto och Film

Du får en gedigen, både praktisk och teoretisk utbildning inom foto och film. Vi arbetar mycket med processen från idé till färdigt material. Plan- ering, förberedelser och produktion på location eller i studio är alla delar av detta, liksom det kommande efterarbetet med både redigering och tryckta bilder. Att arbeta i projektform och mot riktiga uppdragsgivare och gallerier gör utbildningen professionell och verklighetsnära.

Vi arbetar med bilden som uttrycksmedel inom olika genrer t ex dokumentär, bildjournalistik och reklam. Kreativitet är viktigt och eleverna har möjlighet att själva forma sin utbildning efter sina egna idéer.

Vi sätter berättandet i centrum med olika uttrycks- medel inom foto och film. I den rörliga bildens värld tar man hjälp av dramaturgi, ljud och ljus
för att skapa produktioner såsom kortfilmer, tv-program, reklam-och dokumentärfilmer. Inom stillbilden tränar vi upp förmågor som bildseende, komposition och presentationsteknik.

På skolan arbetar vi med program som Photoshop och Final Cut med kunniga lärare som handledare. Vi har en stor fotostudio med professionell blixt och studioutrustning som är flitigt använd av våra elever. Inom filmområdet har vi en välutrustad tv-studio för inspelning inomhus och för produktion av tv-program och animationer. Green- screen, rails och studioljus är en självklar del i detta. Skolan tillhandahåller all utrustning inom foto och film med möjlighet att låna utrustning för arbete utanför den schemalagda tiden. Utrust- ningen består av allt från kameror och objektiv till portabla studioblixtar och mikrofoner.

studion_3746