Söka till skolan

 

Gymnasiekatalogen “Ditt gymnasieval i Skåne” distribueras i slutet av oktober.

Ansökningsperioden är 15 januari till 15 februari. Du ansöker till Skanegy.se. Inloggningsuppgifter kommer per post.

Här finns också all information om ansökan.

Den preliminära antagningen är klar den 15 april. Beskedet finns på webben.

Webben är öppen för omval den 25 april till 15 maj.

Antagningen är klar den 1 juli.

Elever som är bosatta utanför Malmö kan söka till Bryggeriets gymnasium under den ansökningstid som gäller i den egna kommunen. Eleven vänder sig till skolans studie- och yrkesvägledare som tar direkt kontakt med Gymnasieantagningen. I annat fall kan eleven och föräldrarna själva ta kontakt med Gymnasieantagningen.

Gymnasieantagningen
Postadress: Gymnasieantagningen, Utbildningsförvaltningen Malmö Stad , 205 80 Malmö
Besöksadress: Storgatan 20, Malmö
Telefon: 040 – 34 33 90
E-post: antag@malmo.se