Estetiska programmet

På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet, ett nationellt, högskoleförberedande program. Inom programmet har vi två inriktningar och inom dem fyra profiler.

Inriktningen Bild och form (400p)
Inom denna inriktning finns två profiler, Serieteckning och Fri konst.

Estetik och media (400p)
Inom denna inriktning finns två profiler, Skateboard och Foto och Film.

Skolverkets definition av estetiska programmet.
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examenfrån programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena./…/
Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse för kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll,som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Nationella program
Sveriges regering och riksdag har bestämt att alla elever som läser estetiska programmet ska läsa samma gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser och gymnasiearbete. 1800p är alltså nationellt reglerade och 700p bestäms av skola och elev.
Alla nationella program består av 2500 poäng. En poäng motsvarar ungefär en timmes undervisning. De 2500 p som det estetiska programmet består av är uppdelade i olika kurser. Kurserna är minst 50 p och som mest 200 p.

Alla nationella program har samma fördelning av kurser och poäng:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Programgemensamma karaktärsämneskurser  150p
Inriktningar 400p
Programfördjupning 500p
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p
Totalt: 2500p