Estetiska programmet

På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet, ett nationellt, högskoleförberedande program. Inom programmet har vi två inriktningar och inom dem fyra profiler.

Bild och formgivning
Inom denna inriktning finns två profiler, Serieteckning och Fri konst.

Estetik och media
Inom denna inriktning finns två profiler, Skateboard och Foto och film.

Skolverkets definition av Estetiska programmet
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena./…/
Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse för kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Nationella program
Sveriges riksdag har bestämt att alla elever som läser Estetiska programmet ska läsa samma gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser och gymnasiearbete. 1800 poäng är nationellt reglerade och 700 poäng bestäms av skola och elev.
Alla nationella program består av 2500 poäng. Ett poäng motsvarar ungefär en timmes undervisning. De 2500 poäng som det Estetiska programmet består av är uppdelade i olika kurser. Kurserna omfattar minst 50 poäng och som mest 200 poäng.

Alla nationella program har samma fördelning av kurser och poäng:
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Programgemensamma kurser 150 p
Inriktningkurser 400 p
Programfördjupning 500 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Totalt: 2500 p

 

Hitta hit

Ystadvägen 44, 214 45 Malmö

Buss: Linje 2 mot Kastanjegården,
hpl Musikhögskolan
eller Linje 32 mot Käglinge
hpl Musikhögskolan

info@bryggerietsgymnasium.se
040-320541

Terminens hållpunkter

Höstterminen 2022 23/8 – 22/12
Höstlov, v 44 31/10 – 4/11

Vårterminen 2023 9/1 – 9/6
Sportlov, v. 8 20/2 – 24/2
Påsklov, v. 14 3/4 – 10/4
Första Maj 1/5
Kristi himmelsfärd 18/5 – 19/5
Nationaldagen 6/6
Avslutning 8/6
Student 9/6

Våra sociala medier