Nordiska elever

Kommer du från ett nordiskt grannland och vill börja på skolan?

Du kan söka till Bryggeriets gymnasium inför varje ny hösttermin. Ansökningsperioden pågår från den 15 januari till den 15 februari.

Det finns också möjligheter att söka till skolan efter ansökningsperioden. Kontakta skolan för mer information. Härunder hittar du ansökningsblanketten och en instruktion till hur du fyller i den.

Ansökan till Bryggeriets gymnasium – instruktion (1)

Ansökningsblankett nordiska elever.