12 maj: Exit 2021 avgångselevernas vernissage visas på Mitt Möllan