Serieteckning

Profilen Serieteckning!

Gillar du att teckna och att berätta något med dina bilder? Då är serieteckning ett uttryck du kan utveckla. Du börjar där du är som tecknare och utvecklas vidare genom olika övningar i teckning och storytelling.

Vi tror att skolresultaten blir bättre om man får använda sin kreativitet. Det är något kurserna i serieteckning kommer att ta fasta på i form av temaarbeten och samarbete med andra ämnen.

Serieteckning handlar om att förena berättande med konstnärligt skapande. Under tre år kommer du att utveckla ditt bildskapande, men även ditt kreativa skrivande. Du kommer att lära dig många olika konstnärliga tekniker och du får utveckla din egen serietecknarstil. Du får också förbereda dig för kommande yrkesuppdrag.

foto_klarapersson_teckning_luciafeilberg
Teckning: Lucia Feilberg   Foto: Klara Persson