Nordiska elever

Kommer du från ett nordiskt grannland och vill börja på skolan?

Du kan söka till Bryggeriets gymnasium inför varje ny hösttermin. Ansökningsperioden till läsåret 2019/2020 pågår från den 15 januari 2019 till den 15 februari 2019.

Det finns också möjligheter att söka till skolan efter ansökningsperioden. Kontakta skolan för mer information.

Behörighetskraven som ställs på en nordisk elev är godkända grundskolebetyg i matematik och engelska.

Bryggeriets gymnasium har möjlighet att varje läsår ta in ett varierande antal elever i en så kallad fri kvot. Med fri kvot menas att man kan göra undantag i urvalsprocessen för ett visst antal elever. I och med att våra nordiska länder har olika ämnen (fag) som behörighetsgrundande, kan inte alla betyg direktöversättas helt och hållet. Då finns det möjlighet för nordiska elever att studera på Bryggeriets gymnasium utifrån andra urvalskriterier än det svenska betygssystemet.

Instruktion-ansökning-för-nordiska-elever (2)

Ansökningsblankett nordiska elever.

Tänk på att du måste ha skickat din ansökan per post senast den 15 februari 2019.