Klagomål

Klagomålshantering

Huvudmannen ska enligt Skollagen 4 kap 8 § ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål kring utbildningen.
Önskar du klaga på den service eller de tjänster som Bryggeriets gymnasium erbjuder eller vill du lämna synpunkter?

För oss på Bryggeriets gymnasium är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är därför viktigt för oss att du hör av dig om du är missnöjd eller har förslag till förbättringar. Klagomålen ska ske skriftligt på avsedd blankett.

Gör så här:
Om du inte är nöjd med den verksamhet vi bedriver eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal eller ansvarig rektor kan du skriftligen framföra klagomål.

Ditt klagomål kommer att registreras av ansvarig rektor och det är rektor som ansvarar för utredningen av ditt klagomål. Du får svar inom tio arbetsdagar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon (e-post). Vill du vara anonym får du inget svar. Behövs det mer än tio arbetsdagar för att ge svar kommer vi att informera dig om fördröjningen.

Skicka ditt klagomål till:
 Bryggeriets gymnasium, Ystadvägen 46, 214 45 Malmö
E-postadress: info@bryggerietsgymnasium.se