Frågor och svar

* Hur söker man till skolan?
* Kostar det något att gå i skolan?
* Vilka program har ni?
* Hur länge har skolan funnits?
* Vem äger/driver skolan?
* Hur många lärare är ni?
* Är alla behöriga?
* Vilken personal finns utöver lärare?
* Hur stor är skolan?
* Var ligger skolan?
* Vilka språk kan man läsa?
* Kan man söka till skolan från andra länder?
* Måste man kunna svenska?
* Ger programmet högskolebehörighet?
* Vilken meritvärde krävs för att komma in?
* Bor alla elever i Malmö?
* Kan skolan ordna boende?
* Måste man betala resekostnaden själv?
* Får man bidrag för boende?
* Hur fördelar sig eleverna på de olika profilerna?
* Har ni någon intern prioritering av eleverna?
* Om man inte kan komma på Öppet hus, kan man komma och titta på skolan vid annat tillfälle?
* Måste man betala för material som används i skolan?
* Är det obligatoriskt med hjälm och andra skydd vid skateboardåkning?
* Förekommer det mycket skador vid skateboardåkningen?
* Har eleverna tillgång till skatehallen, även utanför skoltid?
* Måste man vara med på skateaudition för att kunna söka till skolan?
* Var har man idrott?
* Finns det matsal och kostar skolmaten något?
* Har skolan närvaroplikt?

Har du andra frågor? Maila till info@bryggerietsgymnasium.se


Hur söker man till skolan?
Man söker som vanligt genom gymnasieintagningen.

Kostar det något att gå i skolan?
Nej, skolan är kostnadsfri.

Vilka program har ni?
Vi har Estetiska programmet med inriktningarna Bild och formgivning och Estetik och media. Vi har dessutom fyra profiler: Skateboard, Serieteckning, Fri konst samt Foto och film.

Hur länge har skolan funnits?
Sedan 2006. Vi har alltså firat 10 års-jubileum!

Vem äger/driver skolan?
Bryggeriets gymnasium drivs av Bryggeriets Bildningsbyrå, som är en stiftelse. Det finns inget vinstintresse, allt överskott går in i verksamheten.

Hur många lärare är ni?
Vi är ca 20 lärare, det varierar lite från läsår till läsår beroende på elevsammansättningen och de individuella val eleverna gör.

Är alla lärare behöriga?
Nästan alla lärare är behöriga/legitimerade. Våra enstaka obehöriga lärare är mycket välutbildade och erfarna inom sitt ämnesområde. Skolan strävar naturligtvis mot att alla lärare ska vara behöriga och legitimerade.

Vilken personal finns utöver lärare?
Vi samarbetar med föreningen Bryggeriet om viss administration, men en administratör arbetar heltid med skolan. Skolledningen består av behörig rektor samt biträdande rektor. Vi har kurator, skolsköterska, studievägledare och resurspedagoger.

Hur stor är skolan?
Vi har drygt 150 elever fördelat på sex klasser.

Var ligger skolan?
Vi finns i södra centrum av Malmö, på Ystadvägen. Lokalerna var tidigare ett stort bryggeri, som sedan länge har hyst bl a Malmös skatehall, en av Europas största. I huset finns, förutom skolan, många föreningar och andra verksamheter.

Vilka språk kan man läsa?
Endast engelska.

Kan man söka till skolan från andra länder?
Ja, vi har elever ifrån Danmark, Norge och just nu även Färöarna!

Måste man kunna svenska?
Det är nödvändigt att förstå svenska för att kunna följa undervisningen. Elever som inte har svenska som modersmål läser även Svenska som andraspråk. Våra lärare förstår såväl danska som norska men all undervisning (utom engelska förstås) är på svenska.

Ger programmet högskolebehörighet?
Ja, programmet är högskoleförberedande. För att komma in på vissa högskoleutbildningar krävs dock högre kurser i t ex Engelska, Matematik och Svenska än vad programmet innehåller som standard. Dessa kurser kan man läsa utöver den vanliga studieplanen.

Vilken meritvärde krävs för att komma in?
Detta varierar år från år, beroende på hur många som söker och vilka betyg de har.

Bor alla elever i Malmö?
Nej, många kommer från andra delar av södra Sverige eller Köpenhamnsområdet. Elever som kommer från norra Sverige eller Norge och inte kan pendla bor dock i allmänhet i Malmö.

Kan skolan ordna boende?
Vi gör alltid vad vi kan för att lösa boendefrågan för våra långväga elever. Som i alla större städer är det ganska svårt att hitta lägenheter i Malmö, men det brukar lösa sig. Som förälder/elev är det lämpligt att vara aktiv och söka även i orter utanför Malmö. Pendlingsavstånden är små i Skåne. Från 2018 kommer vi att ha tillgång till ett antal elevlägenheter i Västra Hamnen. Kontakta skolan för information om detta.

Måste man betala resekostnaden själv?
Elever bosatta i Malmöområdet måste ha minst 6 km till skolan för att få busskort. Övriga elever (även danska) får sina buss/tågkort betalda av hemkommunen.

Får man bidrag för boende?
Detta varierar, hemkommunen och CSN avgör.

Hur fördelar sig eleverna på de olika profilerna?
Det varierar år från år. I årskurs 1 hade vi läsåret 16/17 ungefär lika många skejtare som bildelever.

Har ni någon intern prioritering av eleverna?
Det beror på hur sökbilden ser ut. Vi kan dock tvingas begränsa antalet nordiska elever.

Om man inte kan komma på Öppet hus, kan man komma och titta på skolan vid annat tillfälle?
Ja, man är välkommen när som helst, efter överenskommelse med skolan. Det går också bra att vara här en dag och följa undervisningen. Kontakta skolan för att komma överens om tid.

Måste man betala för material som används i skolan?
Skolan står för all utrustning utom skateboardbrädor med tillbehör. Man kan tillfälligt låna viss konstnärsutrustning av skolan.
Pennor, suddgummi m m står man för själv.

Är det obligatoriskt med hjälm och andra skydd vid skateboardåkning?
Nej, även om det vore idealet. Vi ser det som en strid vi inte kan vinna. Det skulle krävas att skolans eller Bryggeriets personal agerade polis, vilket vi inte vill och vilket dessutom är praktiskt omöjligt. Bra om du som förälder uppmuntrar användande av hjälm, speciellt vid åkning i vert och bowl.

Förekommer det mycket skador vid skateboardåkningen?
I förhållande till hur mycket eleverna åker är det inte särskilt ofta, inte mer än t ex bollsporter. Vanligast är fot- och armskador, dock sällan brott.

Har eleverna tillgång till skatehallen, även utanför skoltid?
Ja – dock är hallen helt stängd för städning en stund på eftermiddagen. Skateparken på Bryggeriet stänger för ombyggnad under somrarna och då hänvisas åkarna till andra skateparker, t ex Kroksbäck, Stapelbädden och Sibbarp.

Måste man vara med på skateaudition för att kunna söka till skolan?
Nej.

Var har man idrott?
Vi hyr in oss i närliggande idrottshallar.

Finns det matsal och kostar skolmaten något?
Eleverna äter gratis i skolans egen matsal.

Har skolan närvaroplikt?
Ja, samma närvaroregler som för alla svenska gymnasieskolor gäller. För hög frånvaro kan resultera i att man förlorar sitt studiebidrag och får svårt att följa undervisningen.