Frågor och svar

* Hur söker man till skolan?
* Kostar det något att gå i skolan?
* Vilka program har ni?
* Hur länge har skolan funnits?
* Vem äger/driver skolan?
* Hur många lärare är ni?
* Är alla behöriga?
* Vilken personal finns utöver lärare?
* Hur stor är skolan?
* Var ligger skolan?
* Vilka språk kan man läsa?
* Kan man söka till skolan från andra länder?
* Måste man kunna svenska?
* Ger programmet högskolebehörighet?
* Vilken meritvärde krävs för att komma in?
* Bor alla elever i Malmö?
* Kan skolan ordna boende?
* Måste man betala resekostnaden själv?
* Får man bidrag för boende?
* Hur fördelar sig eleverna på de olika profilerna?
* Om man inte kan komma på Öppet hus, kan man komma och titta på skolan vid annat tillfälle?
* Måste man betala för material som används i skolan?
* Har eleverna tillgång till skatehallen, även utanför skoltid?
* Finns det matsal och kostar skolmaten något?
* Har skolan närvaroplikt?

Har du andra frågor? Maila till info@bryggerietsgymnasium.se


Hur söker man till skolan?
Man söker som vanligt genom gymnasieintagningen.

Kostar det något att gå i skolan?
Nej, skolan är kostnadsfri.

Vilka program har ni?
Vi har Estetiska programmet med inriktningarna Bild och formgivning och Estetik och media. Vi har dessutom fyra profiler: Skateboard, Serieteckning, Fri konst samt Foto och film.

Hur länge har skolan funnits?
Sedan 2006.

Vem äger/driver skolan?
Bryggeriets gymnasium drivs av Bryggeriets Bildningsbyrå, som är en ideell förening. Det finns inget vinstintresse, alla intäkter används i verksamheten.

Hur många lärare är ni?
Vi har 20 ämneslärare

Är alla lärare behöriga?
Nästan alla lärare är legitimerade. Våra enstaka olegitimerade lärare är yrkesverksamma inom sitt undervisningsområde (som exempelvis fotograf eller konstnär) och högutbildade och erfarna inom sitt ämnesområde.

Vilken personal finns utöver lärare?
Kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, resurspedagoger och elevassistenter. Skolledningen består av rektor och biträdande rektor, som båda gått det statliga rektorsprogrammet och rektorslyftet.

Hur stor är skolan?
Vi har drygt 160 elever fördelat på sex klasser.

Var ligger skolan?
På Ystadvägen 44, i de södra delarna av centrala Malmö. I huset, som tidigare var ett bryggeri, finns förutom skolan och skatehallen många mindre föreningar.

Vilka språk kan man läsa?
Endast engelska.

Kan man söka till skolan från andra länder?
Ja, elever från de övriga nordiska länderna får utbildning betald genom ett samarbete mellan länderna

Måste man kunna svenska?
Det är nödvändigt att redan från början förstå och kunna uttrycka sig begripligt på svenska för att kunna följa undervisningen. Elever som inte har svenska som modersmål läser kursen Svenska som andraspråk. Våra lärare förstår såväl danska som norska men all undervisning (utom i engelska förstås) är på svenska.

Ger programmet högskolebehörighet?
Ja, programmet är högskoleförberedande. För att komma in på vissa högskoleutbildningar krävs dock högre kurser i framför allt matematik än vad programmet innehåller som standard. Dessa kurser kan man läsa som individuellt val.

Vilken meritvärde krävs för att komma in?
Det varierar från år till år, beroende på hur många som söker och vilka betyg de har, men snittet ligger ofta runt 200 poäng.

Bor alla elever i Malmö?
Nej, många pendlar från andra delar av Skåne och Köpenhamnsområdet. Elever som kommer från norra Sverige eller Norge och inte kan pendla bor i allmänhet i Malmö.

Kan skolan ordna boende?
Vi gör alltid vad vi kan för att lösa boendefrågan för våra långväga elever. Som i alla större städer är det ganska svårt att hitta lägenheter i Malmö, men det brukar lösa sig. Det är klokt att söka bostad även i orter utanför Malmö eftersom pendlingsmöjligheterna är goda i Skåne. Vi har tillgång till ett antal elevbostäder i Västra hamnen. Kontakta skolan för mer information

Måste man betala resekostnaden själv?
Elever med minst 6 km till skolan får busskort av sin hemkommun. Danska elever ansöker om ungdomskort hos SU.

Får man bidrag för boende?
Om man har mer än en timmes resväg till närmaste skola som erbjuder Estetiska programmet med våra inriktningar kan man ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Hur fördelar sig eleverna på de olika profilerna?
Skate- och bildeleverna är ungefär lika många medan foto- och filmeleverna är något färre.

Har ni någon intern prioritering av eleverna?
Det beror på hur sökbilden ser ut. Vi kan dock tvingas begränsa antalet nordiska elever.

Om man inte kan komma på Öppet hus, kan man komma och titta på skolan vid annat tillfälle?
Ja, man är välkommen när som helst, efter överenskommelse med skolan. Det går också bra att vara här en dag och följa undervisningen. Kontakta skolan för att komma överens om tid.

Måste man betala för material som används i skolan?
Skolan står för allt material och all utrustning (utom skatebrädor med tillbehör), inklusive en egen MacBook Air som kan köpas ut efter tre år.

Har eleverna tillgång till skatehallen, även utanför skoltid?
Ja. Skateparken på Bryggeriet stänger för ombyggnad under somrarna och då hänvisas åkarna till andra skateparker, t ex Kroksbäck, Stapelbädden och Sibbarp.

Finns det matsal och kostar skolmaten något?
Eleverna äter gratis i skolans egen matsal.

Har skolan närvaroplikt?
Ja, samma närvaroregler som för alla svenska gymnasieskolor gäller. För hög frånvaro resulterar i att man får svårt att följa undervisningen och förlorar sitt studiebidrag.