Föräldrainformation

Här har vi samlat lite praktiska uppgifter om skolan för föräldrar:

Sjukanmälan
Är eleven omyndig (under 18 år) ska vårdnadshavare sjukanmäla eleven via telefon eller SchoolSoft. Tel 040-320541 mellan 08.00-0900. Om ingen svarar, skicka ett mail eller anmäl via SchoolSoft. Anmäl i sista hand via telefonsvararen! Sjukanmälan ska göras varje sjukdag om inget annat är överenskommet. Länk till SchoolSoft.

Skolmat
Lunchen serveras i vår egen matsal. Vi erbjuder en helt köttfri meny med veganska alternativ. Man kan naturligtvis också välja mat utan gluten och laktos. Till maten serverar vi alltid sallad, bröd, vatten och ekologisk mjölk.

Skolkafé
Föreningen Bryggeriet driver ett kafé i anslutning till skatehallen. Skolkafét är öppet måndag-torsdag mellan kl 08.00-15.30 samt fredagar mellan 08.00-13.30. I kafét kan du köpa varma drycker, kalla drycker, smörgåsar och annat smått och gott till förmånliga skolpriser.

Elevhälsosteamet
Elevvårdsteamet träffas varje vecka och består av rektor, bitr. rektor, kurator och skolsköterska. Kuratorn finns på plats alla dagar i veckan och har en nära relation till eleverna. Skolsköterskan och studie- och yrkesvägledare finns på plats på fasta tider varje vecka.

Skolsköterska
Vår skolsköterska Maria Guggenheimer träffas en gång i veckan, på lite varierande tider. Hon delar lokal med kurator Rakel Kvassman och vår SYV Lone Johansson

Begäran om ledighet
Elevens mentor kan bevilja ledighet i upp till två dagar, längre perioder än så måste beviljas av rektor. För att ledighet ska beviljas måste en ledighetsansökan göras på en separat blankett (finns på Schoolsoft och i personalrummet) och måste ha inkommit till mentor senast en vecka innan ledighetens första dag. Efter påsklovet beviljas bara ledighet i absoluta undantag eftersom det då är en mycket intensiv arbetsperiod i skolan.

Busskort
Har eleven mer än sex kilometer enkel resa till skolan är hon/han berättigad till busskort. För elever bosatta i Malmö ska skolan skriva på ansökningsblanketten.

Elever från andra kommuner ska kontakta sin egen kommun för busskortshantering. Oftast är det gymnasieförvaltningen eller komvuxenheten som handhar detta.

Avgifter
Utbildning på Bryggeriets gymnasium är helt gratis. Skolan tar inte ut några avgifter i samband med skollunch. Det ligger tillsamnas med skolpengen vilket innebär att vissa kommuner tar ut en terminsavgift.

Schema
Varje elev kan se sitt individuella schema på SchoolSoft.
Lektionerna börjar tidigast kl 9 eftersom vi har många elever som pendlar långt.

Inackorderingsbidrag
För att vara berättigad till inackorderingsbidrag från CSN måste man ha två timmars resväg till närmaste medie- eller estetprogram. Vi rekommenderar att söka men man bör vara beredd på avslag. Många kommuner har ett eget inackorderingsbidrag som man kan söka. Sök i god tid.