Handlingsplaner

Här har vi lagt upp olika handlingsplaner som du kan ta del av. Syftet med dem är att de ska vara levande dokument i vardagen och vägleda oss i hur vi ska arbeta systematiskt med olika frågor i olika situationer -akuta som förebyggande.

Likabehandlingsplan18

Drogplan 2018 2019