Exit 2020 avgångselevernas vernissage på Mitt Möllan